YHDISTYS VAIKUTTAA

Jos haluat vaikuttaa alueesi asioihin, voit tehdä sen myös asukasyhdistyksen kautta. Ota yhteyttä johtokunnan jäseniin tai tule yhdistyksen kokouksiin, joita ovat kevät- ja syyskokous. Syyskokouksessa valitaan uusi johtokunta, tule mukaan vaikuttamaan tai ilmoittaudu halukkaaksi johtokuntaan!

Vaikuttamisen muotoja:

  • yhdistyksen edustajat alueraadissa
  • yhdistys lähettää tarvittaessa kirjelmiä kaupungin viranomaisille ja toimielimille
  • kutsutaan viranhaltijoita asukasiltoihin tiedottamaan ja kuulemaan asukkaiden mielipiteitä esim. tieoloista

Yhdistyksemme on tehnyt aloitteita ja vaikuttanut mm. seuraaviin asioihin:

  • Frisbeegolfradan saaminen alueelle
  • Mattilanlammen tila ja kunnostus.
  • Liikenneturvallisuus ja mm. meluvallin rakentaminen Simolantien varteen osana 6-tien rakennustöitä.
  • Ympäristön viihtyisyys, lähimetsät
  • Paikalliset palvelut
  • Bussilinjat ja -aikataulut
  • Nuorten harrastustilan saaminen alueelle

Tällä hetkellä tärkein ja kiireellisin asiamme yhdessä asukkaiden kanssa on saada Mäntylään uusi alakoulu, jossa lapsilla olisi terveellistä ja turvallista käydä sekä kyläläiset voisivat kokoontua liikunnan ja muun kerhotoiminnan parissa.

Lisäksi annetaan palautetta Ihalaisen kaivoksen kaivannaisjätealueiden laajennuksesta ja sen vaikutuksista asumisviihtyvyyteen alueellamme.