Kyläyhdistys

Taipalsaaren kirkonkylän kyläyhdistys ry kotipaikka on Taipalsaari ja sen toiminta-alueena ovat Kirkonkylä, Taipale, Muukkola, Telkkälä, Lehtola ja osia Heikkolan ja Jauhialan kylistä.

Kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylien asukkaiden yhteistyötä ja omatoimisuutta, kylien elinkelpoisuutta ja viihtyvyyttä sekä toimia kylien edunvalvojana. Se osallistuu kyliä koskevaan suunnitteluun ja hankkeiden toteutukseen sekä pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon eri organisaatioissa. Se tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistu kylien kehittämistoimintaa. Se järjestää kyläkokouksia, juhla-, kilpailu-, retki- ym. tapahtumia ja tiedottaa toiminnastaan.

säännöt 25.5.2014