Jätehuolto

 

Jänkäsalon jäteohje

Lossirannassa on Jänkäsalon kyläyhdistyksen ylläpitämä saarelaisten yhteinen jätteenkeräyspiste, jossa on jäteastiat: sekajätteelle. Jätekimppaan voi liittyä lähettämällä yhteistiedot sähköpostilla osoitteeseen pekka.riikonen@outlook.com tai laittamalla yhteistiedot kyläyhdistyksen postilaatikkoon, joka sijaitsee lossirannassa Jänkäsalon kirjastossa. Kyläyhdistys ilmoittaa liittyneet ja eronneet jäsenet Etelä-Karjalan jätehuollolle, joka hoitaa astioiden tyhjentämisen.

Sekajäteasia on tarkoitettu ainoastaan tavanomaiselle kotitalouksien kuivajätteelle. Jäteastioihin tai niiden ympäristöön ei saa jättää biojätteitä, vaarallisia jätteitä tai esimerkiksi huonekaluja ja rakennusjätettä. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että jos jäte ei mahdu tavalliseen roskapussiin tai jätesäkkiin, niin se ei sovellu tähän aluekeräyspisteeseen.

Tyhjennysmaksun lisäksi Etelä-Karjalan jätehuolto Oy perii niin sanotun ekomaksun kaikilta kiinteistön omistajilta erikseen.

Mikäli kiinteistön omistaja ei haluaa osallistua yhteiseen jätekimppaan, tulee hänen tehdä erillinen sopimus Etelä-Karjalan jätehuollon kanssa ja sopia jätteiden pois kuljettamisesta kiinteistöltään. Etelä-Karjalan jätehuolto suosittelee kuitenkin kiinteistön omistajia liittymään kyläyhdistyksen kimppaan. Erillisen sopimuksen tekemisestä pääsee tekemään tästä linkistä http://www.ekjh.fi/kiinteiston_jatehuolto.html .

Suuren Jänkäsalon jätteiden käsittelyyn liittyviä asioita Jänkäsalon Kyläyhdistyksen hallitus päätti vuoden 2018 jätemaksuksi 50,00 euroa / talous. Lisäksi Etelä-Karjalan jätehuolto Oy kerää kiinteistökohtaisen ekomaksun. Ekomaksu on asuinhuoneistokohtainen kiinteä vuosimaksu, jonka yhteydessä kerätään myös viranomaismaksu. Ekomaksulla katetaan mm. hyöty- ja vaarallisten jätteiden vastaanottopalvelut, kuntien miehitetyt jäteasemat sekä tiedotus ja jäteneuvonta. Viranomaismaksu tilitetään Etelä-Karjalan jätelautakunnalle.

Mikäli kiinteistönomistajat eivät halua kuulua kyläyhdistyksen jätekimppaan, tulee kiinteistössä syntyneet jätteet toimittaa aluekeräyspisteeseen esim. Taipalsaaren palolaitoksen vieressä oleva jäteasema. Tällöin kiinteistön omistajan tulee maksaa erillinen aluekeräyspisteen käyttömaksu. Maksun perii Etelä-Karjalan jätehuolto.

Kyläyhdistys ilmoittaa Etelä-Karjalan jätehuolto Oy:lle vuosittain jätekimppaan kuuluvat kiinteistöt ja sen ulkopuolella olevat kiinteistöt.

Tyhjennyspäivä on yleensä torstai ( +/-päivä ).

Astioiden ulkopuolle ei saa jättää roskapusseja.

KUIVAJÄTE (sekajäteastia):

* elintarvikkeiden pakkausmuovit

* rikkoutuneet astiat

* tekstiilit, kumi, nahka

Saaren sekajäteastia on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksien tavallisen päivittäisen jätteiden käyttöön. Kiinteistöltä syntyvät suuremmat jätemäärät tulee jokaisen toimittaa suoraan Kukkuroinmäen jätekeskukseen tai Taipalsaaren miehitetylle jäteasemalle. TAIPALSAAREN MIEHITETTY JÄTEASEMA sijaitsee osoitteessa Rauhanmäentie 1. Jäteasema on avoinna ma klo 12 – 18, ke klo 12 – 16 ja pe klo 7 – 12. Hyötyjätteiden lisäksi sinne voi toimittaa myös kotitalouksien sähkölaitteet, ongelmajätteet ja energiajätteet.

 

Jänkäsalon Kyläyhdistys ry