Tiekunta

LOSSILIIKENNE KESKEYTETÄÄN PONTTONIN VAIHDON AJAKSI

KESKIVIIKKONA 19.12.2018

 

ENSINMÄINEN KESKEYTYS ALKAA KELLO 8.00.

PONTTONI VAIDETAAN SILLOIN MANTEREENRANNAN PUOLELTA, JA TYÖN ON ARVIOITU KESTÄVÄN NOIN KOLME TUNTIA. TÄMÄN JÄLKEEN LOSSILLA PÄÄSEE SAAREEN JA SAARESTA POIS NOIN KELLO 11-12. TÄMÄN JÄLKEEN LIIKENNE KESKEYTETÄÄN UUDELLEEN SAARENPUOLEN PONTTONIN VAIDON VUOKSI NOIN KOLMEN TUNNIN AJAKSI. LIIKENNE NORMAALISOITUU NOIN KELLO 16.00.

 

Liikenneyhteys Jänkäsaloon on ollut aina vuoteen 2005 saakka vesitien ja talvella jäätien varassa. Jäätien auraaminen autoliikennettä varten on aloitettu 60-luvun loppupuolella. Sitä ennen merkitty jäätie oli pelkästään hevosliikennettä varten eikä tietä aurattu.

Rekisteröity Jänkäsalon tiekunta perustettiin vuonna 1984. Tiekunnan perustaminen oli tarpeen tieavustusten saamiseksi. Tuohon aikaan Jänkäsalossa oli pelkästään kärrytieverkosto. Teiden parantamista ja tieverkoston laajentamista alettiin pohtia 90-luvun alussa. Samalla nostettiin esille ajatus lossiyhteyden saamisesta. Ensimmäisessä vaiheessa suunniteltiin tieyhteyttä mantereelle Pienen Jänkäsalon kautta, mutta sille tielle ei saatu rakentamislupaa. Seuraavana vaihtoehtona oli Jussilansalmen kautta tapahtuva yhteys. Tämä lopulta toteutuikin ja lossiyhteys saatiin vuonna 2005.

Lossiyhteyden myötä Jänkäsaloon saatiin myös sähköt, jolloin elämisen mahdollisuudet Jänkäsalossa kohentuivat aivan oleellisesti ja Jänkäsalo pääsi tasaveroiseksi asuinalueeksi kunnan muiden kylien kanssa.

Yhteystiedot

Jänkäsalon yksityistien tiekunta

Tiehoitokunta:
Pekka Riikonen, puheenjohtaja p. 0405856871,
e-mail: pekka.riikonen@outlook.com

Antti Virtanen, sihteeri p. 0400557510,
e-mail: Antti.Virtanen@karbonaatti.com

Jari Hellman teiden kunnossapito. 0400554042,
e-mail: j.hellman@pp.inet.fi

Varajäsenet

Tapio Kouvo, varajäsen

Petri Kirjavainen, varajäsen

 

Tiekunnan säännöt 2010