PISA 2013 – Tiedote 35

PISA 2013 hanke ja Suomen metsäkeskus järjestävät metsätalouden vesiensuojelun päivän Taipalsaarella 4.9.2013 klo 8.30-15. Päivä sisältää katsauksen metsätalouden vesiensuojelun mahdollisuuksista, rakenteista ja mitoituksesta. Iltapäivällä käydään maastossa käytännön kohteilla. Kouluttajana on metsätalouden vesiensuojelun huippuasiantuntija Samuli Joensuu Tapiosta. Liitteistä lisää infoa:

Tiedote 35

KUTSU

PISA 2013 – Loppuseminaari 17.9. Lappeenrannan Kasinolla

PISA 2013 päättyy, Pien-Saimaan kunnostus jatkuu. Hankkeen loppuseminaari pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 17:30-20:00 Lappeenrannan Kasinolla.

PISA 2013 hanke päättyy 30.9.2013. Mitä PISA 2013 hankkeessa on tehty ja saatu aikaiseksi? Miten Pien-Saimaan kunnostus etenee? Kolmivuotisen hankkeen aikana on toteutettu monenlaisia toimenpiteitä, mm. tapahtumia, seurantaa, koulutusta ja tiedotusta. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on Pien-Saimaan ulkoisen kuormituksen vähentäminen. Loppuseminaarissa kuullaan hankkeen toteutuksesta ja tuloksista sekä Pien-Saimaan kunnostuksesta ja jatkuvuudesta kokonaisuudessaan.

Ilta aloitetaan kahvitarjoilulla klo 17:30 ja varsinainen ohjelma alkaa klo 18:00. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan Pien-Saimaan tilasta ja tulevaisuudesta!

Pien-Saima​a ilta to 13.6.2013

PISA 2013 hanke järjestää Pien-Saimaa -illan Lappeenrannan kaupungintalon valtuustosalissa torstaina 13.6.2013 klo 17-20.

Ohjelma:
17.00 Kahvitarjoilu alkaa
17.15-18.00 Pekka Kolin Pien-Saimaa -dokumentti ”Taistelu levää vastaan”
18.00-18.20 Pien-Saimaan kunnostus etenee laajalla rintamalla – ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
18.20-18.40 PISA 2013 kuulumisia –  projektikoordinaattori Raija Aura, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
18.40-19.00 Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma – Asmo Hyvärinen, Metsäkeskus
19.00-19.40 Kivisalmen pumppaamo – ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi.
Hoitokalastushanke: KALAPISA 2017 – isännöitsijä Vesa Tiitinen, Läntisen Pien-Saimaan kalastusalue.
Kosteikkoasiamies hanke – puheenjohtaja Risto Kiljunen/Antti Happonen, Pien-Saimaan suojeluyhdistys ry
19.40-20.00 Kysymyksiä ja keskustelua – puheenjohtaja Ilkka Räsänen

Tervetuloa!

PISA 2013 – Tiedotteet 29 & 30

Leväsessä käynnistyy kokeilu ravinteiden poistosta ojavedestä kemikaalikäsittelyn avulla. Kemikaaliannostelijan asennus on juuri meneillään. Kokeilu jatkuu kesän yli syyskuun 2013 loppuun asti.

Maanantaina 22.4. PISA 2013 järjestää koulutusta kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huoltoon Taipalsaaren kunnantalolla klo 9-15.

Tiedote 29
Tiedote 30

KUTSU Asukastila​isuuteen 18.2.2013 Karhupirte​ille

Pien-Saimaan kuormituksen vähentämishanke PISA 2013 on laatinut jätevesihuollon yleissuunnitelmat Taipalsaaren Leväsen, Rehulan ja Vehkataipaleen kylille sekä vesiensuojelun yleissuunnitelman Halilan-Parjalanojalle.

Yleissuunnitelmat ovat esitys siitä, mitä toimenpiteitä alueilla voisi toteuttaa. Päätöksen toteutuksesta tekevät aina kiinteistön- ja maanomistajat. Kutsumme Teidät kuulemaan, kysymään, kommentoimaan ja keskustelemaan suunnitelmista.

Aika: maanantai 18.2.2013 klo 17-20
Paikka: Karhupirtit (Ahonniementie 23, 54920 Taipalsaari)

Suunnitelmia esittelevät jätevesihuollon yleissuunnitelman osalta Pia Kinnunen FCG Oy:ltä ja vesiensuojelun yleissuunnitelman osalta Jouko Heiskanen Maveplan Oy:ltä.

Paikalla on myös Erkki Kallonen ja Juha Tielinen Taipalsaaren kunnasta, Juha Skippari Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta sekä ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta ja projektikoordinaattori Raija Aura PISA 2013 hankkeesta.

Suunnitelmat (Jätevesihuollon yleissuunnitelma valmistuu viikolla 6) ovat nähtävillä PISA 2013 hankkeen kotisivuilla osoitteessa:
www.lappeenranta.fi/pien-saimaa

PISA 2013 – Tiedote 26

Pien-Saimaan veden laatu oli lokakuun 2012 näytteenottokierroksen perusteella  yllättävän hyvä ja odotettua parempi. Levähavaintoja ja -ilmoituksia on kesän ja syksyn 2012 aikana tullut aikaisempaa vähemmän. Myös verkkojen limoittuminen on ollut vähäistä. Eniten on puhuttanut veden pinnankorkeus.

Runsaat sateet kesällä ja syksyllä 2012 ovat tuoneet laajalta valuma-alueelta kuormitusta vesiin, minkä vuoksi ennustettiin tai pelättiin veden laadun heikkenemistä ja laajoja leväkukintoja.

Saimaan vesi- ja ympäristötutkimuksen luokituksen mukaan Suur-Saimaalta Vehkataipaleen pumppulaitoksen kautta tuleva vesi oli laadultaan erinomaista. Riutanselällä, Taipalsaaren edustalla ja Piiluvan-Sunisenselällä sekä Läntisen Pien-Saimaan itäosissa veden laatu oli hyvä. Maavedellä, Laitsaaren- ja Koneenselällä sekä Jokilahdessa veden laatu on tyydyttävä ja Lavikanlahdella heikko. Luokittelu perustuu veden useisiin fysikaalis-kemiallisiin vedenlaatuparametreihin ja jakaa veden laadun viiteen luokkaan (heikosta erinomaiseen).

PISA 2013 – Tiedote 25

PISA 2013 -hanke tuo Lappeenrantaan teatteriesityksen ”Veden varassa – leikki vedestä ja ihmisestä” perjantaina 23.11.2012 klo 18. Esitys on Taidekoulu Estradilla, Teollisuuskatu 9 (Prisman takana). Koululaisille järjestetään näytös ja työpaja klo 12:30.

Veden varassa on visuaalista teatteria, nukketeatteria ja äänitaidetta yhdistävä esitys vedestä ja suhteestamme siihen. Esityksessä tutkitaan eri aistien kautta kokemusta vedestä, havainnollistetaan veden kiertoa maapallolla ja pohditaan puhtaan veden arvoa ja merkitystä. Näytöksen kesto on 45 min.

Näytökseen on vapaa pääsy. Paikkoja on rajoitetusti!
Tiedustelut ja varaukset : 040-5843 278, raija.aura@lappeenranta.fi

PS. Muistathan myös Pien-Saimaa seminaarin 23.10. ja osallistumisen Pien-Saimaa kyselyyn!

Kysely Pien-Saima​an tilasta ja virkistysk​äytöstä!

Pien-Saimaan vedenlaatu on heikentynyt vuosikymmenten kuluessa. Vesi on muun muassa samentunut, leväkukinnot toistuvat ja pyydykset limoittuvat. Tänään (1.10.) avatussa verkkokyselyssä Suomen ympäristökeskus (SYKE) kysyy alueen asukkailta ja mökkiläisiltä, miten he käyttävät vesistöä ja mitä mieltä he ovat sen tilasta. Vastausaikaa on 21. lokakuuta asti.

Kyselyyn voi osallistua osoitteessa www.ymparisto.fi/piensaimaakysely.

Nyt toteutettavalla kyselyllä arvioidaan Pien-Saimaan tilan paranemisesta aiheutuvia hyötyjä. Samalla saadaan arvokasta tietoa alueen asukkaiden ja mökkeilijöiden Pien-Saimaan virkistyskäytöstä ja järven tilaa koskevista näkemyksistä. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi paikallisia kunnostushankkeita suunniteltaessa.

Luotettavan tuloksen saamiseksi on tärkeää, että mahdollisimman moni vastaa kyselyyn. Mielipiteitä ja kokemuksia tarvitaan sekä aktiivikäyttäjiltä että Pien-Saimaasta muutoin kiinnostuneilta. Kaikkien vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan lisäksi 50 euron lahjakortti.

Kyselyn linkkiä saa vapaasti jakaa eteenpäin kaikille kyselyn aihepiiristä
mahdollisesti kiinnostuneille henkilöille!

PISA 2013 – Tiedote 22

Pien-Saimaan veden laatu alkukesällä 2012

Veden laatu oli erinomainen Vehkataipaleella ja hyvä kuudella näytepisteellä eli Kopinsalmessa  ja Riutan-, Piiluvan-, Sunisen-, Mikonsaaren- ja Niemisenselällä. Tyydyttävä veden laatu oli seitsemällä näytepisteellä eli Maavedellä, Koneenselällä, Taipalsaaren kirkonkylän edustalla ja Jokilahdessa sekä Kaupunginlahdella.  Pappilansalmessa veden laatu oli välttävä ja Lavikanlahdella huono. Veden laatu luokitellaan asteikolla erinomainen – hyvä – tyydyttävä – välttävä – huono. Laatuluokka määritellään useiden veden laatua mittaavien parametrien perusteella.

Kevään 2012 näytekierroksella veden Pien-Saimaan veden laatu oli edelliskevättä huonompi Kopinsalmea lukuun ottamatta kaikilla näytepisteillä. Edeltävä vuosi on ollut olut sateinen. Tästä syystä valumat ja kuormitus valuma-alueelta ovat olleet suuria. Samasta syystä myös veden pinta on tänä kesänä korkealla.

Keväällä täyskierron jälkeen vesimassa oli täysin hapettunutta. Fosforipitoisuudet olivat melko korkeita, erityisesti kirkonkylän edustalla. Samoin levämääriä ilmentävät klorofyllipitoisuudet olivat korkeita.

Sinileviä on havaittu paikoittain, mutta vielä melko pieniä määriä. Yleisöhavaintoja sinilevistä on tullut Huhtiniemestä, Skinnarilasta ja Merenlahdelta sekä Taipalsaaren kirkonkylän ja Konstun edustalta.

Läntisen Pien-Saimaan veden laatua tarkkaillaan kattavalla näytepisteverkoston avulla neljä kertaa vuodessa otettavilla näytteillä. Seuraava näytteenotto-kierros on elokuussa. Sinileviä tarkkaillaan uimarannoilla sekä Huhtiniemen vedenottamolla viikoittain. Myös yleisön havainnot ovat aina tervetulleita.

Lisätietoja:
Raija Aura
PISA 2013 projektikoordinaattori
040 – 5843 278
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi