Lavola

Lavola sijaitsee valtatie 6 ja Korkea-ahontien välisellä alueella ravaradan ja lentokentän välittömässä läheisyydessä. Kylän uusi ” sisääntulotie” liittää kylän yhä tiiviimmin kaava-alueeseen, teollisuuden ja yritystoiminnan vaikutuspiiriin. Kylään on jo viime vuosina rakennettu useita uusia asuintaloja ja tulevaisuus näyttää siltä, että Lavola perinteisenä maalaiskylänä on vähitellen muuttamassa.

Kylässä on parisenkymmentä ”savua” ja asukkaita noin 50. Ikäjakauma painottuu keski-ikäisiin ja vanhempiin henkilöihin, mutta toki nuorisoa ja alle kouluikäisiäkin kylänraitilla näkee. Pääsääntöisesti työikäisen kyläläiset käyvät tilan ja kodin ulkopuolella työssä.

Peltoviljelyn lisäksi on karjaa ja hevosia parilla tilalla.  Yksi tila on erikoistunut perunantuotantoon ja sen jatkojalostukseen.

Yritystoimintaa edustavat Kaivuuliike Saikko ja Wolkoff:n tila, joka myy polttopuita sekä maa-aineksia.

Lavolan uusi ”sisääntulo” uuden Lavolan tasoristeyksen kautta