Tapavainolan ja lähikylien kyläyhdistys ry

Yhdistys perustettiin vuonna 2005 hoitamaan Tapavainolan ja lähikylien asukkaiden edunvalvontaa ja toteuttamaan yhteisiä hankkeita. Toiminta lähti ripeästi käyntiin, sillä kyläyhdistys toteutti (1.1.2007-30.6.2008) Kotipesä kuntoon – nimisen hankkeen, jonka aikana remontoitiin vanha seurojentalo. Samanaikaisesti valmisteltiin kyläsuunnitelmaa kylätoiminnan pitkäjänteisyyden ja suunnitelmallisuuden taustaksi.
Kyläyhdistys on jatkanut hanketoimintaa ja seurojentalon parannuksia siten, että talon
laajennus ja  sisätilojen parannkset on saatu valmiiksi. Piha-alueita kohennetaan vuoden 2013 aikana Piha paraatikuntoon hankkeen toimesta istutuksin ja pihakalustein.
Kylien alueella toimii useita vanhoja järjestöjä, jotka ovat omalla panoksellaan mukana yhteisessä toiminnassa. Kyläyhdistys on toiminut lähinnä kokoavana voimana talkoiden ja tapahtumien järjestelyissä. Yhdistys myös vastaa seurojentalon ylläpidosta ja toiminnoista. Yhdistyksellä on edustajat Lappeen raadissa.

Tapavainola ja sen lähikylät sijoittuvat nauhamaisesti valtatie 6 eteläpuolella. Alue on maaseutua ja asemakaavan ulkopuolista aluetta. Kyläyhdistys on jättänyt kaupungille kyselyn, jossa esitetään kunnallisen vesi- ja viemäriverkoston rakentamista kyliin.
Laajamittainen hanke ei ole toteutumassa, mutta pienimuotisemman verkoston uusiminen
ja rekentaminen on valmistelussa Pihlajamäentien varteen.

Valtatie 6:n remontin yhteydessä oli useita uusia liikennejärjestelyjä, jotka liittyivät myös kylien yksityisteiden käyttöön. Pienten tiekuntien yhdistäminen isommaksi kokonai-suudeksi on toteutunut vuoden 2013 alussa.

Kyläyhdistyksen puheenjohtajana toimii Jorma Lohko ja sihteeri Liisa Karjalainen.