Rakkolanjoen ja Haapajärven vesistötarkkailuohjelman päivityksestä tehty päätös ja kuulutus

Hei!

 

Tiedoksenne: Rakkolanjoen ja Haapajärven vesistötarkkailuohjelmaa on päivitetty, ja ohjelmamuutoksesta ELY-keskus on tehnyt päätöksen.

Liitteenä: tarkkailuohjelma, siitä tehty päätös ja kuulutus päätöksestä

 

Tarkkailuohjelmassa oli muutamia kohtia, jotka vaativat päivittämistä ja kunnostuksen aikaisen vaikutusten tarkkailun jatkaminen vaati vähentämistä, koska kunnostusvaihe on jo ohi.

Nyt päivitetyssä ohjelmassa on runkona jätevesivaikutustarkkailu, mutta sitä on täydennetty kevennettynä kunnostuksen vaikutustarkkailuna.

 

Terveisin

Marja Kauppi

Marja Kauppi

Limnologi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Luonto ja ympäristöntila

Lappeenrannan toimipiste

Kauppakatu 40 D

53100 Lappeenranta

puh. 040 5919022

rakkolanjoki_haapajarvi_paatos

liite-1_rakkolanjoen-ja-haapajarven-velvoitetarkkailuohjelma-03-10-2016-id-91045

kuulutus_rakkolanjoki_haapajarvi_vesistotarkkailuohjelma

Asukasilta Haapajärven kylätalolla ti 25.10.2016 klo 17-20

Hei,

Haapajärven Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma on edennyt luonnosvaiheeseen. Asukkailla ja maanomistajilla on vielä mahdollisuus esittää kommentteja ja näkemyksensä.

PISARA hanke järjestää aiheesta asukasillan tiistaina 25.10.2016 klo 17-20 Haapajärven kylätalolla. Kahvitarjoilu alkaa klo 17 ja illan varsinainen ohjelma alkaa 17.30.

Illan pääaihe on Haapajärven Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Muita aiheita ovat kesällä valmistunut Haapajärven hajakuormituksen yleissuunnitelma sekä kesän 2016 niitot.

Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma sovittaa yhteen alueen suojelun ja virkistyskäytön tarpeita ja luo pelisäännöt alueen käytöstä, hoidosta ja toimenpiteistä. Paikallisia kuunnellen etsitään parhaat ratkaisut ja sovitetaan yhteen luonnonsuojelun ja alueen muun käytön tarpeet. Asukkailta ja maanomistajilta on saatu suunnitelmaan hyviä esityksiä jo tähänkin mennessä, mutta vielä ehtii kertoa oman näkemyksensä.

Suunnitelman laatii Faunatica Oy Lappeenrannan seudun ympäristötoimen PISARA hankkeen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ohjaamana.

Tervetuloa!

Lisätietoja:

Raija Aura, 040 5843 278, raija.aura(at)lappeenranta.fi

Elina Manninen, 050 5384 777, elina.manninen(at)faunatica.fi

raportti-haapajarven-natura-alueen-hks-luonnos-23-9-2016