Muuta mukavaa

LIONS QUEST- elämisen taitoja

Koulussa pidetään Lions Quest -tunteja, joiden aihealueina ovat mm. turvallinen ilmapiiri, itsetunto, jämäkkyys, päätöksentekotaidot, tunnetaidot, ristiriitojen ratkaisukeinot, keskustelutaidot, vuorovaikutustaidot, terveelliset elintavat ja päihteettömyyden arvostaminen. Lisää aiheestawww.lions.fi/toiminta/lions_quest_-_elamisentaitoja

PROKOULUssa mukana!

ProKoulussa (Positiivisesti ryhmässä oppien) luodaan tutkimukseen perustuen koko koulun toimintamalli positiivisen käyttäytymisen tukemiseksi. Lisätietoa: www.prokoulu.fi

Koulu on mukana KiVa -koulu -hankkeessa

KiVa Koulu® on kiusaamisen vastainen valtakunnallinen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopiston psykologian oppiaineen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Lisätietoa hankkeestawww.kivakoulu.fi

Oppilaiden tekemät uutiset

Linkistä löytyy oppilaiden tekemät uutiset liittyen Metakka-projektiin. Uutisissa vieraillaan Hämäläisen tilalla ja Preetzmannin puutarhalla sekä esitellään koulua. Koululaisten tekemät videot – Mun uutiset