Taipalsaaren kylät toimivat

kuvaTaipalsaaren kylätoiminta on aktiivista. 5000 asukkaan kunnassa on 12 toimivaa kylätoimikuntaa, joista viisi on rekisteröitynyt yhdistykseksi. Kylissä toimivat aktiivisesti myös muut yhdistykset.

Kylätoiminnan tarkoituksena on lisätä kylän elinvoimaisuutta, tarjota kyläläisille erilaisia palveluita sekä kerätä ja jakaa tietoa. Kylät ovat merkittäviä toimijoita ja yhteisen toiminnan järjestäjiä. Kunta tukee kylätoimintaa varaamalla pienen määrärahan kylätoimintaa varten ja tukemalla muutoinkin toimintaa.

Tietoa asukkaille, kesäasukkaille ja matkailijoille

kuva2Runsaat vesistöt ja niiden väliset saaret ovat ominaisia Taipalsaaren kylille. Maastonmuodot vaihtelevat, mutta monissa kylissä tyypillisin on kuiva, helppokulkuinen mäntykangas.

Taipalsaaren taajamat ovat Saimaanharju – Konstu, jossa asuu noin 2000 asukasta sekä Kirkonkylä, jossa on n. 800 asukasta. Kesäisin kunnan väkiluku voi kaksinkertaistua, sillä rantaviivaa Taipalsaarella on reilut 1000 km ja kesämökkejä noin 3400 kappaletta.

Nämä kyläsivut antavat tietoa kylistä niin kuntalaisille, kesäasukkaille kuin matkailijoillekin. Lisätietoja saa kunnan omilta sivuilta.