Category Archives: Kaukopään koulu

Kaukopään koulun tulevaisuusseminaari 24.11.2018

Tule tutustumaan miltä Kaukopään koulun tulevaisuus voisi näyttää!
Puheenvuorot
  • Miksi selvitysprojekti toteutettiin – Seppo Skyttä, Raution kaupunginosayhdistys
  • Hankkeen toteutus – Lilla Saaristo, projektikoordinaattori
  • Tilojen mahdollisuuksia toimijoille – Pekka Partinen, ImArk
  • Kustannukset ja liiketoimintasuunnitelma – Jerena Juutilainen
  • Kiinalainen näkökulma – Ding Ma, Etelä-Karjalan liitto
  • Toinen kerros Rajamuseolle? – Mika Albertsson
  • Mahdollisten toimijoiden kommentit ja osallistujien näkökannat
Muutokset mahdollisia, kun ohjelma tarkentuu!
Kahvitarjoilu
Tervetuloa!
Raution kaupunginosayhdistys ry / Kaukopään koulun selvityshanke

Luonnostelmia uudeksi tilasuunnitelmaksi ja muutokset

Kaukopään koulun selvityshankkeessa on keskusteltu lukuisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa mitä Kaukopään koulun tiloissa voisi tapahtua sen jälkeen kun se ei ole enää koululaisten käytössä. Pekka Partinen / Imatran Arkkitehtuuritoimistosta on tehnyt kaupunginosayhdistyksen pyynnöstä tilasuunnitelmaa, jossa näitä toiveita on otettu huomioon.

Ensimmäisen kerroksen tilasuunnitelma, jossa on lueteltu uusien käyttömuotojen edellyttämät muutokset.

Tilasuunnitelma on alustava. Sitä esitellään laajemmin ja siitä keskustellaan Kaukopään koulun tulevaisuus-työpajassa lauantaina 24.11. Tervetuloa!

Kaukopään koulurakennuksen 14.4.2018 tulevaisuus-seminaarista poimittua

Kaukopään koululla pidettiin jatkoselvityshankkeen tiimoilta seminaari 14.4.2018 klo 13-16. Seminaarijärjestelyihin osallistui 10 talkoolaista ja itse seminaarissa oli osallistujia 60.

Raution kaupunginosayhdistyksen puheenjohtaja Seppo Skyttä muistutti avaussanoillaan alueen historiallisista arvoista ja Rautionkylän sekä Kaukopään koulun syntymisestä. Immolan kenttä, Kaukopään tehdas ja junaratayhteys toivat asutuksen ja sitä kautta koulukiinteistön tarpeen Rautionkylään. Raution kyläläiset ovat olleet kautta aikojen yhteisöllistä ja talkoohenkistä väkeä, jolla on luja tahto säilyttää alue asuttuna ja vieränä. Vaikka Kaukopään koulun opetustoiminta päättyy, voisi rakennuksella palvella niin lähi- kuin ympäristön alueen asukkaita.

Pääpuhujana seminaarissa oli professori Tapio Varis Tampereen Yliopistolta.
Kaukopään koulussa hän aloitti aikoinaan koulutaipaleen. Varis pohjusti esitystään kertomalla moraalifilosofisista tavoitteista kuten luovuus, joustavuus ja itsepistaisuus sekä humanismin, aitouden, luottamuksen ja realismin ilmapiirin luomisesta. Hän korosti nimenomaan alueen identiteetin arvoa; Kaukopään koulu, tehdas, Immolan lentokenttä ja rajakoulu. Hän osoitti huolensa häviääkö rakennusten purkamisen jälkeen alueen identiteetti ja kiinostus olla, elää, asua ja palata kotiseudulleen. Rakennetaanko tilalle uutta identiteettiä vai autioituuko alueet? Tulevaisuuden pohdinnassaan hän korosti uuden elinvoiman etsimistä mm. raja-alueyhteistyön, elinikäisen oppimisen ja vapaan kansalaistoiminnan haasteista. Hän peräänkuuluttaa paikallisen yritys- ja kulttuuritoiminnan tukemista Kaukopään ja Rautionkylän hengen ylläpitämiseksi.
Koulurakennuksen muuttaminen toiseen käyttöön on haasteellista. Funktionalistinen rakennus, suunniteltu koulukäyttöön. Rakennukset eivät säily jos ei ole käytössä. Variksen esimerkkejä: Ikäihmisten / varttuneiden ihmisten yliopisto (esim. Riihimäellä).

Kuusikkoaho Oy:n toimitusjohtaja Saila Partanen kertoi esityksessään Virkkulankylät -konseptista, jossa ajatuksena on luoda ikäihmisille, ajatuksena +55 vuotiaille laadukkaat ja yksilölliset asumisenpalvelut. Konseptia on ajateltu tuoda myös Imatralle ja Rautio alueena on kiinnostava, mikäli ympäristöön, kuten koulukiinteistöön saataisiin kehitettyä tukevia palveluja ja toimintoja.

 

Imatran kaupungin arkkitehti Jaana Huovinen, joka myös Kaukopään koulun kasvatteja, oli perehtynyt kiinteistön kannalta merkittäviin asioihin. Hän kertoi kaava-alueiden ja suojelumerkinnöistä. Koulurakennus on monumentaalisnen funktionalismin edustja Koulukiinteistöllä on merkintä sr6, joka tarkoittaa, ettei sitä saa purkaa. Tälläinen merkintä oikeuttaa myös mahdollisiin rahoituksellisiin avustuksiin Museovirastolta ja ELY-keskukselta, mikäli korjauksellista entisöimistarvetta on. Huovinen muistutti myös Niskapietilän museotien arvosta, jota tulee vaalia ja kehittää.

Hankkeen koordinaattori Jerena Juutilainen kertoi alkuvaiheessa olevasta koulukiinteistön jatkoselvitys hankkeesta, idean syntymisestä, toimenpiteistä ja tavoitteista.

Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Niina Malm päätti seminaarin iloiten, että hankkeen idea ja sen tavoitteet sopivat hienosti kaupungin strategiaan uudistuvina toimintoina, hyvinvoinnin edistäjänä ja elinvoimaisuuden vahvistamisena. Koulukiinteistön hanke toteuttaa aitoa osallistu ja vaikutta -ajatusta.

Seminaari päätettiin kahvin lomassa käytyyn avoimeen keskusteluun. Tapahtuman päätteeksi pidettiin myös arvonta. Arpalappuihin jokainen sai kirjoittaa oman toiveensa kiinteistön toiminnoille. Arvontaan osallistui 31 henkilöä, joista toiveitaan esitti 17. Hankekoordinaattori huomioi nämä toiveet hankkeen selvityksiä tehdessä.

(Jerena Juutilainen, 2018)

Koulun selvityshankkeen työpajat

Kaukopään koulun jatkoselvityshankkeen ensimmäinen työpaja pidettiin Suutarimuseolla 13.3.2018. Keskustelu- ja suunnitteluiltapäivään osallistui 12 henkilöä. Työpajan tuotoksena koottiin erilaisia ehdotuksia toiminnoista, joita koululla voitaisiin tarjota opetustoiminnan päättymisen jälkeen.  Hankekoordinaattori kokosi näistä kyselyn, joka tullaan tekemään talkoovoimin asukkailta (nimettöminä). Kysely aloitetaan huhtikuussa ja päättyy viimeistään toukokouun lopulla (älä siis ihmettele, jos ovellesi koputellaan).

Asukaskysely on tärkeä, sillä se luo pohjaa minkälaisien toimijoiden kanssa alamme verkottoitumaan ja minkälaisia muutostöitä kiinteistö vaatisi.

Kaukopään koulukiinteistön tulevaisuus -seminaari la 14.4.2018 klo 13.00.

Työpaja2 pidettiin Suutarimuseolla ti 10.4.2018 klo 14-16. Osallistujia oli 13. Kävimme läpi mm. seminaarin käytännön toimet, asukaskyselyt sekä suunniteltiin hankkeen jatkotoimia. 

Työpaja3 pidettiin Suutarimuseolla ti 8.5.2018 klo 14-16. Paikalla oli kaupungin museoamanuenssi Kalle Pakarinen, joka toi yhtenä mahdollisuutena kotiseututoiminnan osana koulukiinteistön tarjontaa.

Työpaja4 pidetään Kaukopään koululla ti 12.6.2018 klo 14-16. Paikalla isännöitsijä Jyri Honkasalo sekä eri toimialojen yrittäjiä tuomassa omia ideoitaan. Pääsemme myös tutustumaan tiloihin ja pohtimaan estettömyyden ratkaisuja.

TERVETULOA osallistumaan ja vaikuttamaan.
t: Jerena (Jerkku) Juutilainen, hankekoordinaattori
jerena.juutilainen(at)gmail.com, p.0405425524

Kaukopään koulun selvityshanke

Imatran kaupunki on tehnyt päätöksen Kaukopään koulun toiminnan loppumisesta keväälllä 2019. Komea funkis-tyylinen koulurakennus on hyvässä kunnossa ja sijaitsee keskeisellä paikalla Raution kaupunginosassa hyvien kulkuyhteyksien varrella myös muualta Imatralta tai lähialueilta tuleville. Raution kaupunginosayhdistys on käynnistänyt selvityshankkeen mitä käyttöä koulurakennukselle voisi olla koululaisten sijaan.

Selvittämishankkeelle on haettu rahoitusta Etelä-Karjalan Kärki-Leaderilta, joka onkin puoltanut hakemusta. Lopullisen rahoituspäätöksen tekee Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Hankkeeseen haastetaan mukaan kaikki alueen asukkaat, yhdistykset, yritykset, ja kaveriporukat miettimään ja kehittämään runsaalle tilalle käyttöä vaikkapa uudenlaiseen asukastoimintaan tai tai yrityksille. Asukkaiden ikääntyessä tarvitaan erilaisia palveluita mm. senioriväestölle, mutta  yhtä lailla kaiken ikäisille.

Hankkeessa järjestetään kyselyitä ja haastatteluja sekä työpajoja ideointiin. Lisäksi teetetään energiaselvitys ja mahdollisuudet uusiutuvan energian käyttöön lämmityksessä. Muutostarpeista tilojen käyttöön teetetään myös suunnitelma.

Lisätietoja yhdistyksen hallitukselta ja hankekoordinaattori Jerena Juutilaiselta, jerena.juutilainen(at)gmail.com
p. 0405425524