Painalluksen polut Maisematornin maastossa

Kauriansalmella Maisematornin maastossa on monipuolinen polkuverkosto kuntoilua, luontoon tutustumista ja rauhoittumista varten. Polkujen varrella on kohteen erikoispiirteistä kertovia opastauluja. Täällä tarjotaan myös mahdollisuus harjoitella Metsätaitokisan tyyppitehtävät, tosin leimaustehtävää ei enää ole.

Kesällä 2013 polkujen varteen on pystytetty luotoaiheisia opastauluja. Reittikartta löytyy myös oheisesta linkistä: Painalluksen polut

Hietakankaantien lenkki 1,7 km. Maisematornilta lähtee pohjoista kohti polku, joka haarautuu vasemmalle ja mutkittelee kalliomaiseman kautta lopulta alas Hietakankaantielle. Tietä pitkin vasemmalle pääsee Maisematornin tienhaaraan ja siitä tornin tietä kiivetään takaisin ylös. Polun voi kiertää myös päinvastaiseen suuntaan.
Suojavedentien lenkki 2,8 km. Maisematornilta lähdetään pohjoiseen viittojen mukaan, matkataan metsäautotietä pitkin, mutta poiketaan vielä oikealle lähelle Kärmelampea ja seurataan viittoja suon sekä korpi- ja kalliomaiseman kautta kiertäen. Tämän reitin varrella on Metsätaitorata eli opastaulut, joissa on esitetty tehtävät ja opastus, miten arviointi voidaan tehdä. Mennään vielä metsäautotien yli ja tullaan kalliorotkon vierelle luontoaiheisten opastaulujen luo, paikalle Kivisillat.
Paluureitti lähtee metsäautotietä pitkin kohti Maisematornia ja poikkeaa oikealle metsäpolulle. Tällä reitillä on kohtalaisen jyrkkä nousu, joten on suositeltavaa kiertää tämä reitti näin päin.
Haukilahdentien lenkki 5,2 km. Tämä reitti lähtee Maisematornin tieltä oikealle viittojen mukaan, kuljetaan haapalehdon ohi kalliomaisemaan ja sieltä alas Niemennokantielle. Tätä maisemassa polveilevaa tietä kuljetaan hyvä tovi, kunnes poiketaan viitan mukaan vasemmalle pienemmälle tielle ja siitä edelleen oikealle. Notkelman pohjalla on yleensä aina kosteaa, sillä vettä pulppuaa tielle rinteessä olevasta lähteestä. Reitti nousee Haukilahdentielle ja siitä lopulta Suojavedentielle. Suojavedentietä lähdetään vasemmalle ja harpotaan hyväkuntoista tietä aina opastauluille Kivisiltojen luo. Tästä palataan Maisematornille yllä esitellyn Suojavedentien lenkin reittiä pitkin, voit valita poluista mieleisesi.
Voimapolku on lyhyt lenkki, jonka varrella olevissa tauluissa neuvotaan harjoitteita luonnossa rauhoittumiseen ja voimaantumiseen. Nauti metsäisestä luonnosta kaikilla aisteillasi.
Voimapolulle pääsee Maisematornille vievältä tieltä oikealle viitojen mukaan, aluksi samaa polkua kuin Haukilahdentien lenkki. Voimapolku erkanee ylös vasemmalle ja mutkittelee lyhyen lenkin ylärinteen suuntaan. Paluu tornin tielle kääntymällä oikealle pääpolkua pitkin, jolloin palaat lähtöpaikalle.

Painalluksen polkujen viitoista siniset nuolet ohjaavat Maisematornilta poispäin ja Maisematorni-viitta ohjaa reitin Maisematornin suuntaan.
Metsätaitorata on ylläkerrotun Suojavedentien lenkin Maisematornilta katsoen oikeanpuoleisessa haarassa.

 

Metsätaitorata on laadittu metsänomistajien metsätaitokilpailutehtävien mukaisena. Metsätaitokilpailutehtävät on Maisematornilta lähdettäessä järjestyksessä:
1. Tehtävä 13 Alueen pinta-ala
2. Tehtävä 3 Metsikön käsittely seuraavan viiden vuoden aikana
Tehtävä 6 Kehitysluokka
3. Tehtävä 7 Yksittäisen puun pituus, m
4. Tehtävä 4 Puuston pohjapinta-ala, m2/ha
Tehtävä 10 Puuston ikä, vuotta
5. Tehtävä 14 Metsän monimuotoisuus
6. Tehtävä 5 Puuston kokonaistilavuus kuorineen, m3/ha
Tehtävä 11 Puuston kasvu, m3/ha/vuosi
7. Tehtävä 8 Runkoluku, kpl/ha
8. Tehtävä 2 Taimikon ensisijainen hoitotarve seuraavan 2 vuoden aikana
9. Tehtävä 1 Kasvupaikkatyyppi
Tehtävä 12 Puuston keskiläpimitta 1,3 metrin korkeudelta, cm
10. Tehtävä 9 Yksittäisen puun tilavuus kuorineen, m3
Ohjeita kilpailijoille:
– Tehtävässä 8 Runkoluku; Rungot on laskettu +5 cm luokkaan (+4 cm->)
– Tehtävässä 10 Puuston ikä; 1,3 metrin korjaus +13 vuotta
Metsätaitoradalle voi lähteä joko Kauriansalmen maisematornilta Painalluksenmäeltä tai Suojavedentien varrelta Kivisiltojen kohdalta maisematornin opastaulujen luota.
Kilpailukortteja on saatavissa kummastakin lähtöpaikasta Metsätaitoradan opastaulun postilaatikosta.