Laavun rakentaminen 2010

Laavu rakennettiin Maisematornin rinnalle samaan aikaan kesällä 2010.