Valokuitu

Suomenniemen valokuituhanke, tilanne tammikuu 2019

Suomenniemellä olivat tietoliikenneyhteydet vahvasti esillä vuoden 2018 aikana, kun Kauriansalmen kylät ry toteutti selvityksen mahdollisuudesta rakentaa valokuituverkko koko entisen Suomenniemen kunnan alueelle. Useille tiedotustilaisuuksissa mukana olleille oli jo kokemuksia siitä, miten nykyiset mobiiliyhteydet ruuhkautuvat eikä niiden käytettävyys ole kaikissa tilanteissa riittävää.

Valokuituverkkoselvityksessä laadittiin suunnitelma kattavan valokuituverkon rakentamisesta koko alueelle kustannusarvioineen ja aikatauluineen. Suunnitelmassa Suomenniemi jaettiin kuuteen osa-alueeseen, jotka olisi järkevästi investoitavissa ja rakennettavissa kahdessa vaiheessa tai mieluimmin kustannustehokkaasti yhdessä vaiheessa. Kävimme keskusteluja rahoittajien kanssa kaksivaiheisesta rakennusmallista ja lähinnä sen ensimmäisestä vaiheesta.

Koska valokuituverkon rakentaminen on iso ja kallis projekti, siihen tarvitaan yhteiskunnan avustusta. Rahoitussuunnitelmamme perustui Maaseuturahaston ehtojen mukaiseen rahoitukseen eli kustannukset olisi katettu seuraavalla jaolla:

60 % Maaseuturahasto
10 % Kunnan rahoitus
30 % Liittymän tilaajien osuus.

Mikkelin kaupunki oli omalta osaltaan valmis 10 %:n osuuden kattamiseen, samoin alustavan liittymissopimuksen tehneet kiinteistön omistajat, joita oli yli 160. Valitettavasti Etelä-Savon ELY-keskus ei kuitenkaan ollut valmis myöntämään Maaseuturahaston osuutta, vaikka asiasta oli käyty neuvotteluja jo aiemminkin. Myöskään selvyyttä siitä, milloin rahoitusta olisi mahdollisesti saatavissa ja minkä suuruisena ei keskusteluissa saatu.
Näin ollen valokuituhankkeella ei ole mahdollista jättää rahoitushakemusta valokuituverkon rakentamisesta Suomenniemelle helmikuun 2019 hakukierrokseen.

Valitettavasti Etelä-Savon ELY-keskuksen pidättyvän kannan vuoksi Suomenniemen valokuituverkon rakentamiselle on otettava nyt aikalisä. Ihan pienissä osissa valokuituverkkoa ei ole järkevää rakentaa, koska kokonaiskustannukset nousevat turhan suuriksi. Jos valokuituverkko halutaan rakentaa järkevästi ja kustannustehokkaasti niin, että kaikki kiinteistöt pystyvät jollakin aikajänteellä liittymään verkkoon, täytyy julkista tukea myöntävien rahoittajatahojen sitoutua hankkeen rahoittamiseen järkevän rakentamiskokonaisuuden toteuttamiseksi.

Verkoissa liikkuvan tiedon määrä kasvaa ja tarvitaan mobiiliverkon lisäksi kattava valokuituverkko, jotta tarvittava tietomäärä pystytään siirtämään myös haja-asutusalueella. Mobiiliverkon kapasiteetin nosto ja 5G-yhteyksien rakentaminen jo sinänsä tulee vaatimaan laajat valokuiturunkoverkot toimiakseen kaikissa kuormitustilanteissa.

Valitettavasti näyttää yhä siltä, että isot teleoperaattorit keskittyvät vain keskusta-alueiden kermankuorintaan ja haja-asutusalueiden verkkoja joutuvat pienet toimijat hakemaan ja rakentamaan erillisinä hankkeina. Harmillista sinänsä, että valokuituverkkojen rakentamisesta puuttuu tyystin koordinointi ja pienten kuituverkkojen integrointi myöhemmin koko maan kattavaksi kokonaisuudeksi. Tämä voi osoittautua yhtä vaikeaksi kuin eri hallinnonalojen erillisten tietojärjestelmien yhteensovittaminen.
Näyttää siltä, että laajalti puuttuu strategia, jolla rakennetaan perusinfraa tähän maakuntaan ja koko Suomeen. Eiköhän tämä olisi ELY:n, AVI:n ja Maakuntaliiton perustehtävää?

Vaikka laaditun hankesuunnitelman mukaista valokuituverkon rakentamista ei Etelä-Savon ELY-keskuksen  rahoituspolitiikan takia saatukaan järkevän kokoisena hankkeena liikkeelle vuoden 2019 aikana, tulee Kauriansalmen Kylät ry tukemaan vahvasti kaikkia niitä toimijoita, jotka ovat valmiit valokuituverkkoa rakentamaan entisen Suomenniemen haja-asutusalueelle.
Erityisen suurella mielenkiinnolla katsomme Etelä-Karjalan suuntaan, jossa Saimaan Kuitu Oy ja vastuulliset kuntapäättäjät ovat ansiokkaasti vieneet maakuntaa kohti toimivia tietoverkkoyhteyksiä.  Ehkä Partakosken suunnasta saadaan Suomenniemellekin ensimmäiset todelliset kuituyhteydet ja pohja kehittyville palveluille.

Jos ELY-keskuksella on ohjelmakauden lopussa rahaa käytettävissä valokuituhankkeisiin niin Suomenniemen hankkeeseen haetaan rahoitusta suunnitelman mukaisen kuituverkon toteuttamiseksi.

 

Valokuituverkon suunnitelma valmistunut Suomenniemelle

Hankesuunnitelma on valmistunut syyskuussa 2018, ja nyt on vuorossa mm. keskustelut rahoittajatahojen kanssa, liiketoimintamalliselvitykset, kilpailutuksen valmistelu ja hankehakemuksen jättäminen ELY-keskuksen arvioitavaksi. Varsinainen rakentamistyö on mahdollista aloittaa vuoden 2019 aikana, jos hakemus saa myönteisen rahoituspäätöksen ja löydämme sopivan rakentajan ja operaattorin.

Alustavia liittymissopimuksia tarvitaan edelleen. Nämä ovat merkki sille, että valokuituverkolle on kysyntää.
Alustava liittymissopimus on mahdollista täyttää liittymissopimus sähköisesti suoraan tästä Linkistä. Tätä kautta toimien ei tarvitse laittaa kirjepostia erikseen.
Toinen vaihtoehto on tulostaa kaavake tästä paperille (täytä kirjoittamalla ihan kynällä paperille) ja palauttaa se paperisena postin kautta  tai skannattuna sähköpostilla kaavakkeessa mainittuun osoitteeseen.  Alustava liittymissopimus

Kysy lisää
Vuokko Pietarila p. o4o 5733 151 vuokko.pietarila@hotmail.fi
Antti Pakarinen p. 040 705 1764 antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Kauriansalmen kylät ry kiittää Veej’jakajaa ja ELY-keskusta saamastaan tuesta!

Miksi valokuitu?

Tässä ESSOTEn juttu etälääkärin toiminnasta Mikkelissä.
Verkon välityksellä lääkäri tulee kotiin!!

Etälääkäri

Mobiili ruuhkautuu

Valokuitu on nopea ja varma, kaivetaan maahan
Häiriötön TV-kuva – ei antennia
Pätkimättömät tietoliikenneyhteydet
Riittävä yhteys kaikille kodin laitteille, vaikka samanaikaisesti
Vastaa tulevaisuuden tiedonsiirtotarpeisiin ainakin 50 vuotta
Nostaa kiinteistön arvoa

Kaikki tiedonsiirto ’yhdestä tuutista’
Etätyö, tiedostopäivitykset, etäopiskelu
Digitalisoituvat sote-palvelut
Turvapalvelut, terveyspalvelut
Viihde, digilehdet, Youtube, TV-palvelut
Tallennus, varmuuskopiointi
Viranomaispalvelut, valtio, kunnat, verottaja jne. asiointi- ja lupapalvelut

___________________________________

Esimerkki toteutuneesta hankkeesta
Joroisten Kerisalon Valokuituverkkohanke:
Kerisalon valokuituhanke

Valokuitua Suomenniemelle?
Ensin suunnitelma, sitten toteutus.
Kyläyhdistyksellä on parhaillaan meneillään hanke: Suomenniemen valokuituverkon suunnitelma.
Kevään ja alkukesän 2018 aikana laaditaan valokuituverkon suunnitelma koko Suomenniemen haja-asutusalueelle ja Ristiinan kaakkoiskulmalle.
Valokuituverkon suunnittelu etenee jo vauhdilla, itse asiassa on jo loppukirin aika, suunnitelma valmistuu jo ihan lähiaikoina.
Alustavia liittymissopimuksia on tehty innokkaasti, lähes 150.
Vielä on noin viikko aikaa vaikuttaa verkon tekniseen suunnitteluun tekemällä alustava liittymissopimus.

Kommentointi on suljettu.