Valokuitu

Suomenniemen valokuituverkon vaiheille 3 ja 4 haetaan rahoitusta ELY-keskukselta heti kun hakuaika avautuu vuoden 2023 alkupuolella.
Toivomme positiivista rahoituspäätöstä.
Jos Saimaan Kuitu saa positiivisen rahoituspäätöksen, rakentaminen on mahdollista ja 2023 kesällä.
Liittymäsopimuksia voi edelleen tehdä kummallekin alueelle.
Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä myyjiimme!


Valokuituverkon rakentaminen Suomenniemellä etenee

Suomenniemen valokuituverkon rakentaminen saamassa jatkoa
Vaiheen 4 kartoitus on alkanut
Saramäki, Lahnasalo, Jukara, Liiansaari, Laamlansaari ja Houtunsaari

Suomenniemen valokuituverkon vaiheessa 1 rakennettiin yli 100 liittymää, joista suurin osa otettiin käyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä, loput ovat ns. tulevaisuudenvaraussopimuksia, jotka voidaan ottaa käyttöön silloin kun asiakas haluaa. Vaiheessa 2 tehtiin yli 60 liittymäsopimusta, liittymät voidaan ottaa käyttöön vuoden 2021 loppuun mennessä, kun alueen verkko valmistuu.

Saimaan Kuitu jätti Suomenniemen valokuituverkon vaiheen 3 hankehakemuksen Etelä-Savon ELY-keskukselle syyskuussa, ja päätös mahdollisesta rahoituksesta saadaan loppuvuodesta. Mikäli ELY myöntää rahoituksen, vaiheen 3 rakentaminen voidaan käynnistää keväällä 2022 entisen Suomenniemen kunnan valtateiden 13 ja 15 välisellä alueella. Alueen kiinteistöjen omistajat ovat tehneet jo ennakkoon yli 50 ehdollista liittymäsopimusta, jotka astuvat voimaan myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen.

Suomenniemen valokuituverkon rakentaminen on mahdollista edetä vaiheessa 4 Partakoskentieltä Saramäkeen, Lahnasaloon, Jukaraan, Liiansaareen, Laamalansaareen ja Houtunsaareen. Vaiheen 4, kuten aiempien vaiheiden toteutuminen edellyttää sitä, että alueella on riittävästi valokuituverkkoon liittyjiä, ja että hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen.

Vaiheen 4 tiedotuksesta ja liittymäsopimusten myynnistä vastaavat suomenniemeläiset valokuituaktiivit, jotka pyrkivät ottamaan yhteyttä jokaiseen alueen kiinteistönomistajaan joko kirjeitse, puhelimella tai tapaamalla kasvotusten. -Toivottavaa on myös se, että alueen kiinteistön omistajat ovat itsekin aktiivisia, ja ottavat yhteyttä joko allekirjoittaneeseen tai Saimaan Kuituun.

Valokuituliittymän tuettu perushinta on sama kuin vaiheissa 1, 2 ja 3 eli 1990 €.

Alueen 4 kiinteistöjen omistajat päättävät, muuttuvatko suunnitelmat todeksi vai eivät. Julkista tukirahoitusta, 70 % tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, haetaan viimeistään syksyllä 2022, jos liittymästä kiinnostuneita koko alueella on vähintään 50. Rakennettavan alueen lopullinen rajaus tehdään hakemusvaiheessa, kun on jo selvillä missä tulevat liittymät sijaitsevat. – Vaiheen 4 valokuituverkon rakentaminen on mahdollista toteuttaa kesällä 2023.

Me Suomenniemen valokuituaktiivit teemme tätä työtä, jotta Suomenniemi olisi myös tulevaisuudessa hyvä paikka elää ja viettää vapaa-aikaa!

Yhteyshenkilö vaiheessa 4
Vesa Erkkilä
vesaerk@gmail.com p. 050 5873040

Vaihe 3:n pääsee vielä mukaan, sillä sen rakentaminen ei käynnistynytkään vielä 2022

Valitettavasti kävi niin, että ELY-keskus ei myöntänytkään rahoitusta Saimaan Kuidun hankkeelle Suomenniemelle vuodelle 2022. Liittymiähän myytiin ehdollisina eli tämä riski oli tiedossa. Kuitenkin odotusarvo oli, että raha olisi saatu, mutta nyt tämä riski toteutui ja on jäätävä odottamaan uusia päätöksiä.

Kuitenkin liittymiä alueelle 3 edelleen myydään ja uskomme ja toivomme, että rakentaminen voisi toteutua vuoden 2023 aikana.

Alueen kiinteistöjen omistajat ovat tehneet jo ennakkoon yli 50 ehdollista liittymäsopimusta, jotka astuvat voimaan myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen.

Valokuituliittymän tuettu perushinta on sama kuin vaiheissa 1 ja 2, eli 1990 €. Lisätietoja erilaisista liittymistä, nopeuksista, maksuvaihtoehdoista ja muista liittymää koskevista asioista saa Suomenniemen valokuituaktiiveilta tai Saimaan Kuidusta.
Kiinteistöjen omistajat voivat itsekin olla aktiivisia, ja ottaa yhteyttä Saimaan Kuituun (www.saimaankuitu.fi) tai Suomenniemen valokuituverkon vaihetta 3 koordinoivaan Vuokko Pietarilaan, p. 040 573 3151.

Alueen 3 kiinteistöjen omistajat päättävät, muuttuvatko suunnitelmat todeksi vai eivät. Julkista tukirahoitusta, 70 % tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, haetaan tulevana syksynä, jos liittymästä kiinnostuneita alueella on vähintään 60. Rakennettavan alueen lopullinen rajaus tehdään hakemusvaiheessa, kun on jo selvillä missä tulevat liittymät sijaitsevat. – Vaiheen 3 valokuituverkon rakentaminen on mahdollista toteutua jo kesällä 2022.

Suomenniemi vaihe 3 alue hahmoteltu oheiseen karttaan vihreällä.

Suomenniemen valokuituverkko, vaihe 2 rakennettu valmiiksi vuoden 2021 aikana

Kesän 2021 aikana rakennetaan vaihe 2, työt ovat meneillään VT13 varressa ja Karkauksentien suunnassa.

Etelä-Savon ELY-keskus ja Mikkelin kaupunki ovat talvella varmistaneet toisen vaiheen rahoitusosuudet, jotka ovat prosentuaalisesti samansuuruisia kuin vaiheessa 1. Valokuituverkon toisessa vaiheessa verkkoa rakennetaan Valtatie 13 varteen Savitaipaleen rajalta entisen Ristiinan kunnan rajalle saakka. Lisäksi verkkoa rakennetaan Karkauksentien varteen n. 6 km:n matkalle.

Päätös vaiheen 2 rakentamiseksi ei ollut helppo. Alue on valtatien läheisyydestä huolimatta harvaan asuttua, jolloin valokaapelia tulee vetää yhtä liittymää kohden lähtökohtaisesti enemmän kuin vaiheen 1 alueella. Kustannusarvion tarkentamiseksi alkusyksyllä selvitettiin alueen kiinteistöjen omistajien kiinnostus liittyä rakennettavaan verkkoon ennen lopullista rakentamispäätöstä.

Tulevan talven aikana suomenniemeläiset valokuituaktiivit tiedottivat verkon rakentamisesta ja myivät liittymiä kiinteistöjen omistajille. Liittymän hinta on sama kuin ensimmäisessä vaiheessa. Keväällä heti maan sulettua käynnistyi verkon rakentaminen, valmiiksi alueen verkko saadaan syksyyn 2021 mennessä.

Suomenniemen valokuituhankkeen ensimmäisen vaiheen alue rakennettu

Suomenniemen valokuituverkon ensimmäisen vaiheen, eli Partakoskentien, Kuusenhaontien ja Kirkonkyläntien varren lähialueiden sekä Kärpinrannan, Sarvenankylän ja Suomenkylän alueiden rakentaminen on saatu valmiiksi. Näillä alueilla on vielä mahdollista tehdä liittymäsopimuksia tuetulla hinnalla tämän vuoden lopulle saakka, jolloin hanke päättyy. Liittymäsopimuksia alueelle on tehty jo yhteensä 98, joista osa on ns. tulevaisuudenvaraus -sopimuksia. Kiinteistökohtaisen tulevaisuudenvaraus-sopimuksen voi ottaa käyttöön milloin tahansa.

Saimaan Kuitu Oy on rakentanut verkon Etelä-Savon ELY-keskuksen maaseuturahoituksen (60 %) ja Mikkelin kaupungin kuntarahoituksen (10 %) tuella, jolloin yksityisen liittymän ottajan maksuosuudeksi jäi 30 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista ja lisäksi ns. tukikelvottomat kustannukset. Tukikelvottomia kustannuksia on pyritty minimoimaan mm. siten, että joukko suomenniemeläisiä aktiiveja on tehnyt lukuisia talkootunteja tiedottamisessa ja liittymien myynnissä. Liittymänottajan maksuosuudeksi on jäänyt 1990 €:n liittymämaksu sekä 158 €:n (sis. alv 24 %) asennusmaksu. BLC:n tarjoaman internet-palvelun avausmaksun suuruus on ollut 100 €, jolloin valmiudet nopean laajakaistayhteyden käyttöön on saanut 2248 €:lla.

Suunnitelmissa on jatkaa Suomenniemen alueen valokuituverkon rakentamista

Vuonna 2018 tehdyn Suomenniemen valokuituverkon suunnitelma- hankkeen tulosten pohjalta verkon rakentamista on tarkoitus jatkaa tulevina vuosina edelleen. Valtatie 13:lta Mäntyharjun suuntaan on suunniteltu edettävän seuraavaksi, ja sen jälkeen Laamalansaaren suuntaan. -Näillä molemmilla alueilla on heikot mobiiliyhteydet ja sen myötä kiinnostuneita valokuituverkkoon liittyjiä.

Lisätietoja:

Taisto Hirvonen, Kauriansalmen kylät ry, p. 050 389 0987, taisto.hirvonen@esedu.fi

Antti Pakarinen Kauriansalmen kylät ry, p. 040 705 1764, antti.tapio.pakarinen@gmail.com  

Jari Käyhty, Saimaan Kuitu Oy, p. 040 687 6649, jari.kayhty@saimaankuitu.fi

________________________________________________________________

Suomenniemen valokuituverkko vaihe 1, vuosi 2020

Suomenniemen valokuitu vaiheen 1 rakentaminen jatkuu vuoden 2020 aikana!
Alkuvuodesta on tehty kytkentöjä jo rakennetulle alueelle.

Etelä-Savon ELY-keskus on 27.3.2020 hyväksynyt kaikki Saimaan Kuidun esittämät laajennusalueet vaihe 1 hankealueelle.
Sarvenankylä ranta-alueineen, Kelkankylä/Kärpinranta ja Suomenniemen keskustaajama on hyväksytty mukaan hankkeeseen liitteenä olevien karttakuvien mukaisesti.

Myös näille laajennusalueille valokuitu rakennetaan vuoden 2020 aikana.

Näille alueille myydään edelleen uusia liittymiä. Ole nopea, sillä rakentaminen lähtee liikkeelle toukokuussa 2020.

Sarvennankylän laajennusalue
Kirkonkylän laajennusalue
Kelkankylä/Kärpinranta laajennusalue

Saimaan Kuidun valokuituverkon liittymiä saa nyt myös Suomenniemen kirkonkylän alueelle!

Liittymisehdot ovat edelleen samat kuin aiemminkin.

Saimaan kuitu on jopa alentanut valokuidun kuukausimaksua yhdellä €/kk:
– Saimaan Kuitu 100 on 100/100 Mbits internetpalvelu, jonka kuukausimaksu on 28,90 €/kk
– Saimaan Kuitu 300 on 300/300 Mbits internetpalvelu, jonka kuukausimaksu on 34,90 €/kk
– Saimaan Kuitu Giga on 1000/1000 Mbits internetpalvelu, jonka kuukausimaksu on 69,90 €/kk

Suomenniemen valokuituhanke, tilanne kesäkuu 2019

Iloisia UUTISIA, rakentaminen alkaa jo syksyllä 2019 Luotolahden suunnasta!

Suomenniemen alueen valokuituverkko, vaihe 1

Rakennettava alue Saimaan Kuitu Oy rakentaa Suomenniemen valokuituverkon vaiheen 1 alueen. Rakentamista tukevat Etelä-Savon ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoituksella (60 %) ja Mikkelin kaupunki kuntarahoituksella (10 %). Loput tarvittavasta rahoituksesta kerätään liittymismaksuilla.
Rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2019 syksyllä valmistuu karttaan merkitty Huttusenniemen ja Luotolahden alue A. Kartan Suomenkylän ja Kauriansalmen alue B rakennetaan kesän 2020 aikana. Alueen rajauksessa on huomioitu mm. vuonna 2018 tehdyt alustavat liittymissopimukset sekä käytettävissä oleva rahoitus. – Jos rahoitus riittää, hankealuetta voidaan laajentaa Etelä-Savon ELY-keskuksen erikseen hyväksymille alueille.

Valokuituliittymä voidaan rakentaa kaikille hankealueen kiinteistöille, mutta yli 1300 metrin pituisilla tai kustannuksiltaan erittäin suurilla päätösverkon kuitureittihaaroilla pitää olla enemmän kuin yksi valokuituliittymä. Saimaan Kuitu tekee erillisen tarjouksen niille asiakkaille, joiden valokaapelireitin kustannukset ovat keskimääräistä huomattavasti suuremmat.

Liittymän hinta Suomenniemen valokuituverkon vaiheen 1 alueella:
Yhden liittymän sisältävän kiinteistön (omakotitalo, mökki, liiketila) liittymämaksu on 1 990 €. Liittymän hinnan lisäksi tulee 158 € hintainen asennuspaketti. Huom. Katso hinnastosta, mitä kaikkea asennuspakettiin sisältyy.

Paritalossa huoneistokohtainen liittymämaksu on 1900 €, mikäli molemmat huoneistot ottavat liittymän samaan aikaan. Liittymän hinnan lisäksi tulee 158 € hintainen asennuspaketti. Huom. Katso hinnastosta, mitä kaikkea
asennuspakettiin sisältyy.

Rivitalon, 3-6 asuntoa, huoneistokohtainen liittymämaksu päätelaitteineen on 1 700 €/asunto, kun liittymä otetaan kerralla kaikkiin huoneistoihin. Valokuitusisäverkon asennus maksaa 248 €/huoneisto.

Liittymän voi maksaa kerralla yhdessä erässä tai osamaksulla kahdessa erässä. Esimerkiksi omakotitalon tai mökin liittymismaksun voi maksaa osamaksulla, jolloin ensimmäinen erä 1000 € maksetaan kuukausi ennen kaapelin
toimitusta ja toinen erä 990 € 2 kk kaapelin toimituksen jälkeen. Osamaksun toimitusmaksu on 39 € ja se veloitetaan
toisen erän maksun mukana.

Edellä kuvatuilla liittymämaksuilla liittymäsopimuksia voidaan tehdä jo nyt ennen vaihe 1 alueen valokuituverkon rakentamista sekä rakentamisen aikana.
Tarkempaa tietoa liittymien hinnoittelusta löytyy www.saimaankuitu.fi –
verkkosivuilta ja liittymä- ja palvelusopimuksista.

Internetpalvelujen käyttöönotto ja hinnat:
Internetpalvelujen käyttöönotto tapahtuu keskimäärin 2 kuukautta valokaapelin maarakennustyön jälkeen.
Internetpalveluiden avausmaksu on 100 euroa, ja se maksetaan ensimmäisen internetpalvelun kuukausimaksun
yhteydessä.

• Saimaan Kuitu 100 on 100/100 Mbits internetpalvelu, jonka kuukausimaksu on 29,90 €/kk
• Saimaan Kuitu 300 on 300/300 Mbits internetpalvelu, jonka kuukausimaksu on 34,90 €/kk
• Saimaan Kuitu Giga on 1000/1000 Mbits internetpalvelu, jonka kuukausimaksu on 69,90 €/kk
Saatavissa on myös Saimaan Kuitu 100 osa-aikaliittymä, Saimaan Kuitu 100 Mökki-liittymä tai Saimaan Kuitu Oy:n
Tulevaisuuden varaus –liittymä, ks. www.saimaankuitu.fi.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Jussi Karhula, Luotolahti, 050 5895657, mesikadet@gmail.com
Petri Hakuli, Luotolahti, 0500 153164, petri.hakuli@gmail.com
Teuvo Hömppi, Suomenkylä, 0405841171, teuvo.homppi@suomenniemelainen.com
Tuomo Puhakainen, Saimaan Kuitu Oy, 0400 141056, tuomo.puhakainen@saimaankuitu.fi
Antti Pakarinen, Suomenniemen aluejohtokunta, 040 7051764, antti.tapio.pakarinen@gmail.com
Taisto Hirvonen, Kauriansalmen kylät ry, 050 3890987, taisto.hirvonen@esedu.fi

Miksi valokuitu?

Tässä ESSOTEn juttu etälääkärin toiminnasta Mikkelissä.
Verkon välityksellä lääkäri tulee kotiin!!

Etälääkäri

Mobiili ruuhkautuu

Valokuitu on nopea ja varma, kaivetaan maahan
Häiriötön TV-kuva – ei antennia
Pätkimättömät tietoliikenneyhteydet
Riittävä yhteys kaikille kodin laitteille, vaikka samanaikaisesti
Vastaa tulevaisuuden tiedonsiirtotarpeisiin ainakin 50 vuotta
Nostaa kiinteistön arvoa

Kaikki tiedonsiirto ’yhdestä tuutista’
Etätyö, tiedostopäivitykset, etäopiskelu
Digitalisoituvat sote-palvelut
Turvapalvelut, terveyspalvelut
Viihde, digilehdet, Youtube, TV-palvelut
Tallennus, varmuuskopiointi
Viranomaispalvelut, valtio, kunnat, verottaja jne. asiointi- ja lupapalvelut

___________________________________

Esimerkki toteutuneesta hankkeesta
Joroisten Kerisalon Valokuituverkkohanke:
Kerisalon valokuituhanke

Valokuitua Suomenniemelle?
Ensin suunnitelma, sitten toteutus.
Kyläyhdistyksellä on parhaillaan meneillään hanke: Suomenniemen valokuituverkon suunnitelma.
Kevään ja alkukesän 2018 aikana laaditaan valokuituverkon suunnitelma koko Suomenniemen haja-asutusalueelle ja Ristiinan kaakkoiskulmalle.
Valokuituverkon suunnittelu etenee jo vauhdilla, itse asiassa on jo loppukirin aika, suunnitelma valmistuu jo ihan lähiaikoina.
Alustavia liittymissopimuksia on tehty innokkaasti, lähes 150.
Vielä on noin viikko aikaa vaikuttaa verkon tekniseen suunnitteluun tekemällä alustava liittymissopimus.