Metsätaitorata

Metsätaitorata on laadittu metsänomistajien metsätaitokilpailutehtävien mukaisena.
Metsätaitokilpailutehtävät on Maisematornilta lähdettäessä järjestyksessä:
1.     Tehtävä 13   Alueen pinta-ala
2.     Tehtävä  3   Metsikön käsittely seuraavan viiden vuoden aikana
’        Tehtävä  6   Kehitysluokka
3.     Tehtävä  7   Yksittäisen puun pituus, m
4.     Tehtävä  4   Puuston pohjapinta-ala, m2/ha
’        Tehtävä 10  Puuston ikä, vuotta
5.     Tehtävä 14  Metsän monimuotoisuus
6.     Tehtävä  5   Puuston kokonaistilavuus kuorineen, m3/ha
’        Tehtävä 11   Puuston kasvu, m3/ha/vuosi
7.     Tehtävä  8   Runkoluku, kpl/ha
8.     Tehtävä  2   Taimikon ensisijainen hoitotarve seuraavan 2 vuoden aikana
9.     Tehtävä  1    Kasvupaikkatyyppi
’        Tehtävä 12   Puuston keskiläpimitta 1,3 metrin korkeudelta, cm
10.   Tehtävä  9   Yksittäisen puun tilavuus kuorineen, m3
11.    Leimaus      Leimaustehtävän alue on hakattu talvella, joten valitettavasti leimaustehtävää ei nyt ole.

Ohjeita kilpailijoille:
– Tehtävässä  8 Runkoluku; Rungot on laskettu +5 cm luokkaan (+4 cm->)
– Tehtävässä 10 Puuston ikä; 1,3 metrin korjaus +13 vuotta

Metsätaitoradalle voi lähteä joko Kauriansalmen maisematornilta Painalluksenmäeltä tai Suojavedentien varrelta kivisiltojen kohdalta maisematornin opastaulujen luota.
Kilpailukortteja on saatavissa kummastakin lähtöpaikasta Metsätaitoradan opastaulun postilaatikosta.