Painopisteet

Yhdistyksen tärkeimpiä tavoitteita on ollut tuoda positiivista lisämaustetta sekä kylien vakituisten että kesäasukkaiden elämään.

Vuosittain järjestettävien eri tapahtumien lisäksi meneillään oleva tärkein ponnistus on Valokuitu-hanke. Vuoden 2018 aikana kyläyhdistys laati suunnitelman valokuidun rakentamiseksi koko entisen Suomenniemen pitäjän alueelle.
ELY- kanssa käydyissä neuvotteluissa ilmeni, että ELY:llä ei ollut valmiutta rahoittaa näin laajaa kokonaisuutta eli verkkoa voi toteuttaa vain pienempi osa kerrallaan.
Valokuituhanke on etenee nyt niin, että Saimaan Kuitu Oy toteuttamaa Suomenniemen valokuituverkko, vaihe 1:n vuosina 2019-2020.
Vuoden 2019 aikana rakennetaan valokuitua Partakosken tien vartta pitkin Luotolahdelle ka Kuusenhakoon. Tämän alueen asukkailla ja mökkiläisillä on nyt aika tehdä liittymäsopimus.
Vuoden 2020 aikana rakennetaan Suomenkylä ja Kauriansalmen alue.

Vuoden 2021 aikana Saimaan kuitu toteuttaa Suomenniemen valokuituverkko vaihe 2:n. Tämä tarkoittaa valokuituverkkoa VT13 vartta Savitaipaleen rajalta Kauriansalmelle ja edelleen entisen Ristiinan pitäjän rajalle. Jos haluat valokuituliittymän tällä alueella olevalle kiinteistöllesi, ota yhteyttä yhteyttä myyjiimme. Kauriansalmen kylät ry hoitaa liittymien myyntiä talkootyönä.

Katso valokuituasiaa lähemmin sivulta Valokuitu.

Jatko riippuu ELY-keskuksen rahoituksesta ja siitä ei tällä hetkellä ole tietoa.