Painopisteet

Yhdistyksen tärkeimpiä tavoitteita on ollut tuoda positiivista lisämaustetta sekä kylien vakituisten että kesäasukkaiden elämään.

Kyläsuunnitelman tekoa varten tehtiin kyläkysely, jonka perusteella koottiin kylän SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) eli vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Näiden pohjalta pyritään tekemään kyläsuunnitelma, jossa vahvuuksista pidetään kiinni, heikkouksiin puututaan, mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla ja uhkia eliminoimaan.
Kyläsuunnitelman päivitys on tehty vuonna 2012.

Ohessa vuoden 2006 kyläkyselyn kooste.

Katso kyläläisten mielipiteet Kauriansalmen seudusta (SWOT)

Kommentointi on suljettu.