Kyläyhdistys

Palanen historiaa…
Suomenniemi Eläköön –projektin innoittamana Kauriansalmelle perustettiin oma kyläyhdistys tammikuun 27. päivänä vuonna 2005. Kyläyhdistyksen hallitukseen valittiin tuolloin perustavassa kokouksessa seuraavat henkilöt: Erola Ari, Halinen Pekka, Heikkinen Isto, Himanen Simo, Hujala Anne, Hujala Leena, Kauria Leena, Kauria Outi, Lopperi Raija, Partio Risto, Ruotsalainen Raimo, Tolja Markku ja Uusitalo Jari. Yhdistyksen puheenjohtajaksi ja ensimmäiseksi kyläpäällikköksi kaksivuotiskaudelle valittiin Outi Kauria.

…ja nykypäivää
Kyläläiset ovat koonneet voimansa useaan otteeseen pystyttäen talkoilla yhteisiä ilmoitustauluja, raivaten ja kaunistaen ympäristöä entistäkin viihtyisämmäksi seuduksi.
Vuosien 2010-2012 aikana Painalluksenmäelle kyläyhdistys toteutti Maisematornin ja laavun tulistelupaikkoineen sekä maisematornin lähestymisreitistöt Kuolimolta, Punkan kylän ja Haukilahden suunnasta.

Kyläyhdistys järjestää aktiivisesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa tapahtumia kuten Kesäkauden avajaiset markkinoiden tapaan, Kasviretki, Metsätaitokilpailu Suomenniemi-viikolla, Tuomaan päivän jouluhartaus.