Maisematornin viralliset avajaiset 17.9.2010

Maisematornin viralliset avajaiset järjestettiin 17.9.2010, vihkimisen suoritti lääninrovasti
Matti Wirilander ja nauhan leikkaukseen osallistui useiden lahjoittajien ja
yhteistyökumppaneiden sekä rakentajien edustajia. Kuvat Ari Erola.