Pyyntivedet

Alajoki

Hounijoen vesistöön kuuluva Alajoki saa alkunsa Raipon Kotijärvestä ja se laskee vetensä Vainikkalan Telkjärveen.

Eräänlainen ”vedenjakaja” on Vainikkalan ratapihan länsipään kohdalla. Tästä pisteestä Simolan suuntaan Alajoen rannat soveltuvat hyvin viehekalastukseen sekä onkimiseen. Saaliiksi voi ongella saada suuriakin ahvenia sekä särkikaloja. Loppuosa Alajoesta Telkjärveen asti on pääosin matalampi ja leveämpi. Tällä osuudella vesi laskee kesäisin monin paikoin kalastamisen kannalta liian alas.

Alajoen vesistön tilan parantaminen on yksi vuonna 2000 perustetun Myötävirtaan ry:n perusajatuksista. Joen etelärannalle, Korpelantien sillan ja Kiekan mutkan välille on toteutettu helposti kuljettava vaelluspolku jossa myös rannalta kalastaminen on mahdollista. Vesireitin varrelle rakennetut kolme laavua palvelevat kalastajia tauko- ja ruokailupaikkoina. Saaliskalat voi jopa savustaa tuoreeltaan Vainikkalan laavun nuotiopaikalla.

Alajoen veden laatua tutkittiin kesinä 2002, 2003 ja 2008 Myötävirtaan ry:n toimiessa näytteiden ottajana. Näytteet analysoitiin Saimaan vesiensuojelu ry:n laboratoriossa Lappeenrannassa. Tutkimuksen rahoitti Lappeenrannan kaupungin ympäristötoimi.

ALAJOEN VESISTÖTARKKAILU VUONNA 2008

ALAJOEN VEDENLAATUTUTKIMUS yhteenveto

*******************************************************************************

Kultalampi

Kultalampi on hyvin pieni lampi Niemenkylässä. Lammen kalakannasta ei ole tarkempaa tietoa.

********************************************************************************

Mustalampi

Mustalampi on pienehkö lampi kylän etelälaidalla lähellä Korpelaa. Lammen kalakanta koostuu etupäässä ahvenista, hauista, särjistä. Lammen rannat ovat suorantoja joten onkijan ehdottomaan varustukseen kuuluu ehjät kumisaappaat.

*********************************************************************************

Niemijärvi

Niemijärvi on kylän järvistä arvokkain sekä kalastuksen että muun virkistyskäytön kannalta. Järven vesi on tummahkoa, ja sen vesi on tutkimusten mukaan lievästi rehevöitynyttä. Mutta onneksi vain lievästi!

Niemijärven kalalajisto on kylän vesistä monipuolisin. Järveen on viime vuosina istutettu kuhaa, sekä aikaisemmin siikaa. Järven peruskalasto koostuu ahvenista, hauista ja särkikaloista. Niemijärveen on istutettu myös täplärapua. Järvessä elää alkuperäinen jokirapukanta.

**********************************************************************************

Ojalampi

Syvyydeltään vaihteleva Ojalampi sijaitsee kylän koillispuolella aivan rajavyöhykkeen tuntumassa. Lammen rannat ovat suorantoja joten onkijan ehdottomaan varustukseen kuuluu ehjät kumisaappaat Lammen kalakanta koostuu etupäässä ahvenista, hauista, särjistä.

Suuret kalat Ojalammessa -tilasto

**********************************************************************************

Ratalampi

Ratalampi sijaitsee Niemenkylässä. Lammen vesi on suorantaiseksi lammeksi melko kirkasta ja sen rannat soveltuvat melko hyvin onkimiseen, vaikkakin ehjät kumisaappaat ovat ehdoton vaatimus osaksi pehmeiden rantojen takia. Lammen kalakanta koostuu etupäässä ahvenista, hauista, särjistä.

Suuret kalat Ratalammesta -tilasto

**********************************************************************************

Savilampi

Pienehkö Savilampi sijaitsee Niemenkylässä vuonna 2002 valmistuneen suuren sähkölinjan alla. Lammen rannat ovat suorantoja joten rannalta onkijan ehdottomaan varustukseen kuuluu ehjät kumisaappaat. Lammen kalakanta koostuu etupäässä ahvenista, hauista, särjistä.

Suuret kalat Savilammesta -tilasto

**********************************************************************************

Suutarinjärvi

Suutarinjärvi sijaitsee Niemenkylän pohjoispuolella (Suutarinkylä)

Suuret kalat Suutarinjärvessä -tilasto

**********************************************************************************

Syrjäntakaisenlampi

Syrjäntakaisenlampi sijaitsee kylän eteläpuolella. Lammelle pääsee parhaiten Korpelantien kautta.  Lammen rannat ovat pääosin suorantoja joten onkijan ehdottomaan varustukseen kuuluu ehjät kumisaappaat. Lammen kalakanta koostuu etupäässä ahvenista, hauista, särjistä.

Suuret kalat Syrjäntakaisenlammesta -tilasto

**********************************************************************************

Telkjärvi

Telkjärvi on maantieteellisesti kylän keskeisin järvi. Alajoki laskee
vetensä Telkjärveen ja Hounijoki saa alkunsa Telkjärvestä, laskien
Venäjän puolella Hounijärveen ja sieltä edelleen Viipurinlahteen.

Telkjärvi on matala, rehevä ja sitä kuormittaa kaikki Alajoen mukanaan tuoma kuormitus sekä Vainikkalan kylän alueelta tuleva kuormitus. Kylän jätevesistä merkittävä osa ohjautuu pienpuhdistamoiden kautta Telkjärveen.

Telkjärvessä on runsas kalakanta. Järven ahvenet, hauet, suutarit ja
lahnat kasvavat kookkaiksi, joten elintilaa kaloille on riittävästi, ainakin toistaiseksi. Onkijoiden iloksi järvestä saa helposti suuria ahvenia, särkiä, lahnoja ja sorvia.

Suuret kalat Telkjärvestä -tilasto

********************************************************************************

Uitonpäänlampi

Uitonpäänlampi sijaitsee kylän luoteispuolella lähellä Niemenkylään johtavaa tietä. Lammesta on ojayhteys Niemijärveen Salmensillassa. Järven etelärantaa hallitsevat kylän komeimmat rantakalliot. Valtaosa lammen muista rannoista ovat pehmeitä suorantoja, joten onkijan ehdottomaan varustukseen kuuluu ehjät kumisaappaat. Lammen kalakanta koostuu etupäässä ahvenista, hauista, särjistä.

Suuret kalat Uitonpäänlammesta -tilasto

************************************************************************************

Ukonjärvi

Suunnilleen Niemijärven kokoisesta Ukonjärvestä vain pieni osa on Suomen puolella. Vesialue sijoittuu entiselle Lpr – Ylämaa kunnanrajalle (kuntaliitos 1.1.2010). Melko syvän Ukonjärven vesi on tummahkoa ja lievästi rehevää. Vedenpinta Ukonjärvessä on kohonnut huomattavasti 2000-luvulla. Syyn arvellaan olevan majavien padoissa Venäjän puoleisessa laskujoessa.

Järvessä kalastaminen edellyttää rajavartiolaitoksen vyöhykelupaa. Järven kalakanta koostuu etupäässä ahvenista, hauista, kiiskistä ja särjistä. Ukonjärvellä järjestetään talvisin suositut pilkkikilpailut Etelä-Lappeen reserviläisten toimesta.

Suuret kalat Ukonjärvestä -tilasto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.