Kylätoimikunta

KYLÄKOKOUS
Kyläkokous pidetään kerran vuodessa, marraskuussa. Kylätoimikunta voi kutsua ylimääräisen kokouksen koolle tarvittaessa. Kokouksesta ilmoitetaan ilmoitustaululla vähintään seitsemän(7) päivää ennen kokousta.
Kyläkokouksessa valitaan kylätoimikunnan rahastonhoitaja sekä kylätoimikunnalle kaksi(2) tilintarkastajaa ja kaksi(2) tilintarkastajan varahenkilöä, joiden kaikkien toimikausi on kaksi(2) vuotta. Kyläkokouksessa valitaan kyläkokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi(2) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Kyläkokouksen avaa sen aikainen puheenjohtaja.

KYLÄTOIMIKUNTA
Kylätoimikuntaan valitaan kyläkokouksessa neljätoista(14) talouskylässä tai naapurikylissä vakituisesti asuvaa 18 vuotta täyttänyttä henkilöä, joista vuosittain puolet on erovuorossa. Varajäseniä ei ole.
– vuoden ensimmäisessä kokouksessa kylätoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin
– kylätoimikunta on velvoitettu maksamaan kylätoimikuntaan kuuluvalle jäsenelle kylätoimikuntaan liittyvistä matka- ja kulukorvauksista
– kylätoimikunta on puolueettomasti sitoutumaton
– kylätoimikunnan kutsuu koolle sihteeri puheenjohtajan kutsusta, viimeistään kaksi(2) vuorokautta ennen kokousta
– mikäli kylätoimikuntaan valittu henkilö ei syystä tai toisesta ole käynyt kertaakaan vuoden aikana kokouksissa, katsotaan hänen velvollisuutensa loppuneen ja hänet erotetaan kylätoimikunnasta
– kylätoimikunta on päätösvaltainen kun kuusi(6) jäsentä on läsnä
– ellei puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole saapuvilla kokouksessa, valitaan siksi kerraksi joku kylätoimikunnan jäsenistä kokousta johtamaan
– kylätoimikunta ei peri jäsenmaksua
– kaikki kylätoimikunnalle saapunut posti sekä aloitelaatikkoon saapuneet aloitteet käsitellään kokouksissa
– kylätoimikunnan tilin käyttöoikeus päätetään vuoden ensimmäisessä kyläkokouksessa
– kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
– kokouksien pöytäkirjat nähtävissä Vainikkalan kirjastossa
– kylätoimikunta voi asettaa asioiden valmistelua varten työryhmiä tai kutsua asiantuntijoita niitä hoitamaan

1 thought on “Kylätoimikunta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.