Lyytikkälän monitoimihalli

Saimaan kanavan kyläyhdistys ry, Lyytikkälän urheilukentän kehittämishankkeen 2-vaiheen urheilu-/monitoimihallin rakentamisesta on tullut myönteinen päätös Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta 24.4.2012. Rakentaminen voidaan heidän puolesta aloittaa.

Ensimmäinen vaihe jääkiekkokaukalon kaivon ja nurmikentän osalta valmistui aikataulun mukaisesti marraskuun loppuun mennessä. ELY-keskuksen tarkastajat kävivät pitämässä lopputarkastuksen 15.3.2012 paikan päällä ja hyväksyivät hankkeen 1-vaiheen valmiiksi.

Tietoa Lyytikkälän monitoimihallin rakentamishankkeesta 11.05.2012

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätös hanketuesta 24.04.2012
Dnro 2774/3570-2011
Päätösnumero 24947
Asia: Päätös tuesta yleishyödylliseen investointihankkeeseen
Vireille tulo:
Hakemus saapunut toimintaryhmään 25.11.2011
Hakemuksen diaarinumero toimintaryhmässä 24/103-2011/23
Hakemus saapunut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 30.12.2011
Hankkeen nimi: Lyytikkälän monitoimihalli
Hankkeen numero: 15720
Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013
Toimintalinja:
Leader, Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen
Toimenpide:
Leader-toimenpiteet linjalla 3, Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut
Toimintaryhmä: Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry.
Hankkeen kohde: Paikallinen kunta, Lappeenranta
Hankkeen vastuuhenkilö, nimi: Mikonsaari Osmo

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää hanketukea mainituin ehdoin:
Hakija on valtioneuvoston (829/2007) 52 §:n tarkoittama yhteisö.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on ratkaissut asian hankehakemuksen mukaisesti.

Perustelut:
Tuki myönnetään hankesuunnitelman mukaiseen rakennusinvestointiin jossa peruskorjataan vanhaa majaa sekä laajennetaan sitä monitoimi-/liikuntahallilla.
Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry on puoltanut hanketta.

HANKKEEN HYVÄKSYTTY SISÄLTÖ

Toteutusaika:
Investoinnin toteutusaika on 01.03.2012 – 31.03.2014.

Hankkeen kuvaus:
Tämä hanke on toinen osa hankekokonaisuudesta. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin uusi jääkiekkokaukalo ja kaivo sekä uusittiin urheilukentän nurmialue. Tässä toisessa vaiheessa saneerataan vanha hirsimaja ja laajennetaan sitä rakentamalla liikunta-/monitoimisali. Kahtena eri hankkeena toteutettavan investoinnin tuloksena syntyy kyläalueelle liikunnan ja urheilun keskittymä, jossa on sekä kesä- että talviurheiluun ja liikuntaan hyvät tilat.