Urheilukentän kehittäminen

Hankesuunnitelma ’Lyytikkälän urheilukentän kehittäminen’ on jo hyväksytty Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksessä ja se on tällä hetkellä päätettävänä ELY-keskuksessa. Tämän hankkeen toteuttaminen on siis voitu jo aloittaa.

Lappeenrannan liikuntatoimen kanssa on käyty neuvotteluja kiekkokaukalon siirrosta. Liikuntatoimi on lupautunut kustantamaan valot ja muut sähköistämisen kustannukset sekä käyttökulut – onhan se kustantanut ne tähänkin asti. Muut kustannukset katetaan ELY-keskukselta saatavilla hankesuunnitelman mukaisilla rahoilla ja talkootöillä. Hankesuunnitelmasta voi kysellä lisää puheenjohtajalta tai kyläyhdistyksen jäseniltä.

Tietoa Lyytikkälän urheilukentän kehittämishankkeesta 31.7.2011

Dnro 1097/3570-2011
Kaakkois-Suomen ELY-keskus päätös hanketuesta 01.07.2011
Päätösnumero 18722
Päätös tuesta myöntää tuki yleishyödylliseen investointihankkeeseen.
Hankkeen nimi: Lyytikkälän urheilukentän kehittäminen
Hankkeen numero 13850
Perustelut:
Tuki myönnetään jääkiekkokaukalon siirtämiseen, kaivon rakentamiseen ja urheilukentän kunnostamiseen hankesuunnitelman mukaisesti.
Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry on puoltanut hanketta.
Toteutusaika:
Investoinnin toteutusaika on 01.06.2011 – 30.06.2012.

Hanketta voi alkaa toteuttaa sen jälkeen kun hankehakemus on jätetty ja hyväksytty kehittämisyhdistyksessä, täällä Lappeenrannassa se on Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry. Hankkeen aloittaminen ennen tukipäätöstä on omalla vastuulla ja riskillä, jos hanketta ei hyväksytä haetunlaisena. Saimaan kanavan kyläyhdistys aloitti omalla vastuulla ennen varsinaista päätöstä, kun meille hanketta jätettäessä kerrottiin hankkeen olevan kaikilta osin hyvä ja hyväksyttävissä. Meillä oli tavoitteena päästä luistelemaan ensi talvena uudella areenalla.

Nyt kun on tullut myönteinen päätös, tuntuu ratkaisu onnistuneelta. Uusi jääkiekkokaukalo on tilattu ICEPRO Oy:ltä ja tulee viikolla 39. Porakaivon teko tilattiin Sotkamon Porakaivo Oy:ltä, joka kävikin poraamassa kaivon 26. – 27. heinäkuuta.

Kaivolle tuli syvyyttä yhteensä 114 metriä, josta kallioon 96 metriä. Tuotto on 2500 litraa tunnissa ja veden korkeus maanpinnasta -14 metriä. Pumppu on asennettu 100 metrin syvyyteen. Seuraavaksi asennetaan entinen pukukoppi kaivon päälle suojakopiksi ja tuodaan sähkö kaivolle.

On pidetty kolmet isommat talkoot ja pienempiä lisäksi. Entinen kaukalo on purettu ja jäljet siistitty, uuden kaukalon pohja on kaivettu ja asfalttimurskeet ajettu, puuttuu vain lopullinen oikaisu ja jyräys. Urheilukentän kunnostusta on tehty raivaamalla ylimääräiset puskat ja vanhat heikkokuntoiset rakenteet. Nurmetusmultaa jalkapallokentälle on kyselty, tarjoukset ovat kesken, mutta vireillä.

Nyt elellään elokuun alkua, kesä näyttää parhaita puoliaan. Hanke on edennyt mielestäni oikein hyvin ja lienee aikataulussaan, kiitos aktiivisten talkoolaisten, joita on riittänyt liki 20 kaikkiin talkoisiin, joukossa niin traktoreita kuin jalkamiehiä ja -naisia. Nyt voi jo todeta hankkeen olevan hyvän ja kannattavan, kun on näin valtava innostus ja henki tekemiseen.

Täytyy muistaa kiittää myös Lappeenrannan kaupunkia ja sen virka- ja toimihenkilöitä erittäin myönteisestä ja positiivisesta suhtautumisesta Saimaan kanavan kyläyhdistyksen urheilukentän kehittämishankkeeseen. Toivotaan ja uskotaan tämän loppuosankin sujuvan samoissa merkeissä.

Kesäterveisin,
Osmo Mikonsaari, puh.joht.